دارم از تو دور میشم،،،داره تنها میشه قلبم،،،

به تــــ و عادت دارم/مثل پروانه به آتش،مثل عابد به عبادت/و تــــ و هر لحظه که از من دوری،من به ویرانگری فاصله می اندیشم/در کتاب احساس واژه فاصله یک فاجعه معنا شده است/تــــ و توانایی آن را داری که به این فاجعه پــ ا یــ ان بخشی...

تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست